Olika problem behöver olika lösningar. Så här möter vi dina problem!

Steg 1. Möte online

Steg 2. Lyssna och ställa frågor

3. Revidera informationen, diskutera bästa lösning och förhoppningsvis uppnå resultat
Kostnad

Under uppstartsfasen från januari 2024 och framåt, är det kostnadsfritt! Som ersättning önskas feedback på samtalet. 

Frågor du kanske undrar över

 • Lyssna aktivt
 • Diskutera och bolla de frågor kopplade till din livssituation och/eller frågor kring hantering av diabetes.  
 • Värdera information som du har fått, vad är källan, är det något du ska ta upp med ditt diabetesteam? 
 • Hur mår du? Kan vi identifiera vad som är kärnan, har du egna förslag på lösningar, kan vi resonera kring dem så du hittar en bra väg? 
 • Förebygg ohälsa, vad gör du nu, vad kan du utveckla? 
 • Acceptans, att leva med diabetes och försöka styra den 

Du som har typ 1 diabetes och: 

 • Kämpar med vardagen, med livspusslet, med att få kraft att få ditt blodsocker att bli så bra som möjligt så du kan tänka på annat i livet 
 • Vill förbereda ditt besök hos sjuksköterska eller läkare eller bara reflektera efteråt om du förstod allt 
 • Är ung vuxen och ska över till vuxenvården 
 • Vill ha motivation och få prata av dig till en som förstår 
 • Vill fundera på olika situationer där diabetesen kräver hantering. Vi kan prata om olika vägar som du sedan stämmer av med ordinerande läkare eller diabetessköterska.  

Du som är anhörig och behöver motivation och förståelse över din roll och betydelse för din familjemedlem/släkting. 

 • Du kanske inte vill belasta den som själv har diabetes, du kanske är en mormor/ morfar och undrar hur gör vi nu? Vad innebär diabetes typ 1 för barnbarnet och dess föräldrar. Var hittar vi mer information? 
 • Partner till en diabetiker och har massa frågor som du kanske inte får plats med i din partners besök hos diabetesläkare eller sjuksköterska. 

Du som är diabetesläkare eller diabetessköterska och: 

 • Har du en patient som behöver mer stöd och motivation med sin diabetes, utöver de råd och ordinationer som ni har möjlighet och resurser till att ge på vårdenheten?  
 • Har du en ung patient där föräldrarna är mycket oroliga för framtiden?
 • Har en ung patient som börjar försöka sig på att sköta allt med behandling själv och kan behöva motivation att orka processen att frigöra sig som ung och hålla koll på sin behandling?

Som sjuksköterska har jag arbetar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet med människor med olika hälsofrågor och åldrar. Även i de roller då jag varit projektledare och stöttat andra som möter patienter har en viktig bit varit att lyssna och ge råd och stöd.

Som diabetesrådigvare tar jag mina första steg professionellt under 2024, då jag blir färdig med min utbildning i metoden Motiverande samtal (MI).

Trots att jag inte formellt varit en diabetesrådgivare förrän 2024 så har jag genom åren vid flertaliga tillfällen gett råd och stöd till personer i behov av det. Under de senaste året har jag bland annat gett stöd och motivation till personer i följande diabetessituationer:

 • 20-åring nydebuterad
 • 50-åring samt partner – nydebuterad
 • Mormor – nydebuterat barnbarn ca 10 år
 • Flera personer med typ 2 diabetes och behov av att lära sig om kost och motion, 50-åring med pre-diabetes.

Jag arbetar med ett inifrån perspektiv som diabetiker men också med de krav och kompetenser som min sjuksköterskeroll innebär. Jag kommer att ha respekt för varje patients diabetesläkare och sjuksköterskas ordinationer, och de regler som vetenskap och beprövad erfarenhet innebär. Om du som kontaktar mig har frågor kring din behandling så funderar vi tillsammans så du starkare kan värdera din behandling och om det behövs kontakta ditt diabetesteam. 

Tillsammans med den som kontaktar mig kan vi strukturera information och frågor som finns hos varje individ. Jag kan också ge hopp och mod i motiverande samtal kring livet med diabetes, både små och stora frågor får plats. Om ordinationer eller råd från patientens/din läkare och sjuksköterska är svårtolkade kan vi gå igenom och analysera samt formulera nya frågor att ta tillbaka till den vårdgivare som givit ordinationen.