Hem

Denna tjänst är under utveckling och kostnadsfri under 2024. Välkommen att testa!

Stöd och rådgivning i ditt liv med diabetes

Vad är Diabetessupport?

Diabetessupport vill vara ett komplement till den vanliga vården. En aktör som förstår både den som har typ 1 diabetes samt sjukvårdens personal som arbetar utifrån uppdrag, regler vetenskap och beprövad erfarenhet. 

God och nära vård är avgörande för människors bästa möjliga hälsa. Den traditionella vården är livsviktig för en person med Typ 1 diabetes (T1D), men den traditionella vården är tidsbegränsad och kan inte alltid erbjuda den hjälp som behövs. Det är här som  Diabetessupport har sin grund.  Diabetessupport är tänkt som ett komplement för att täcka upp den tid som vården inte har utrymme för. Genom samtalen kan du få råd, motivation och hopp.

Varför Diabetessupport?

Målet med Diabetessupports insatser är att på kort sikt, ge avlastning och kraft just i den situation som är aktuell. På lång sikt syftar detta stöd till att främja diabetikers och deras familjers hälsa och välbefinnande.  

Varje samtal och möte kommer att baseras på individens behov och frågor. Genom lyssnande, motiverande och rådgivande samtal är syftet att ge en lättnad i att leva med eller i närheten av diabetes.  Samtalen kan också vara ett stöd att förbereda och strukturera frågor innan eller efter mötet med de som ansvarar för vård och behandling i diabetesteamet.   

Diabetes drabbar inte bara personen som själv är diagnostiserad, utan påverkar många runt om kring. Därmed är denna tjänst även inriktad för att ge stöd och perspektiv till anhöriga som lever nära någon som har Typ 1 diabetes, till exempel: förälder, vän, sambo, mor- och farföräldrar.  

Här är ett citat från en mamma till en ung vuxen, nydebuterad typ 1 diabetiker: ”Tusen tack för ovärderligt samtal, jag fick så många kloka svar över saker som oroat mig. Jag är ingen curlingmamma men vill verkligen kunna vara ett stöd där det behövs, som ett litet stödhjul kanske.”

Vilket stöd erbjuder Diabetessupport?

Handshake

Behöver du någon som lyssnar, ser möjligheter och förstår utmaningar med diabetes?

011_009_family_mother_father_children_child_girl_boy-512

Behöver du hjälp eller rådgivning om hur du ska stötta någon i din närhet?

scale-512

Behöver du hjälp och motivation om hur du ska finna balans i livet?

Ingen är den andra lik men tillsammans kan vi lösa problem